2014

Premiéra predstavenia Bocatius v Košiciach 31.1.2014

Vernisáž výstavy Róberta (Viktora) Němečka – PaleoArt v Trnave, 17.1.2014

Výstava Róberta (Viktora) Němečka – PaleoArt v Trnavskom múzeu, 17.1. – 17.3. 2014

Cesta – New York, Oslo, Phuket, 2014

Posedenie v Štefánke pri príležitosti 80-tych narodenín Rudolfa Schustera, 6. 2. 2014

Večer spisovateľov v Štefánke, 10.2. 2014

Štefánka Tango, 26. 3. 2014

Otvorenie nového pavilónu Národného onkologického ústavu, 3. 4. 2014

Literárny večer s Ľubomírom Feldekom, 30.4. 2014

Pi klub v Štefánke, 6. 5. 2014

Návšteva u majstra Tibora Bartfaya v jeho ateliéri, 6. 5. 2014

Posedenie v Štefánke pri píležitosti jubilea Tibora Bartfaya, 14. 5 .2014

Výstava Paleo Art v SNM, 26. 6. 2014

Štefánka Tango 26. 6. 2014

Vlado Oravec vystavuje v Trnave 5. 8. 2014

Podsitnianske dni hojnosti v Prenčove 9. 8. 2014

Na festivale v Očovej 10. 8. 2014

Pecníkovci vystupujú v Trnave 17. 8. 2014

Folklórne slávnosti 23. 8. 2014

Juraj Čutek a Alexej Vojtášek vystavovali v americkom San Diegu 20. 9. 2014

Paľo Hammel v Music Gallery Clube 24. 9. 2014

Výstava výtvarníkov našich a koncert Diabolských huslí v Talianskej Ferarre 10. 10. 2014

Nosáľ a pecníkovci v Štefánke 21. 10. 2014

Výstava Umenie lieči v SND 5. 11. 2014

Štefánka Tango 6. 11. 2014

Fedor Nemec vystavoval v Trnave 13. 12. 2014